Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i bezpiecznego zakupu nieruchomości ? (Cześć II.)

Jakie dokumenty są niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego sprzedaży i bezpiecznego zakupu nieruchomości ?

II. Sprzedaż mieszkania/lokalu z urządzoną księgą wieczystą

Dokumenty niezbędne:

1. Numer księgi wieczystej / odpis z księgi wieczystej – do pobrania z Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych;

2. Podstawa nabycia nieruchomości – jeden z wymienionych dokumentów:

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze zakupu na rynku wtórnym – akt notarialny umowy sprzedaży,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze zakupu od dewelopera – akt notarialny ustanowienia odrębnej własności lokalu,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze darowizny – akt notarialny umowy darowizny. W tym przypadku dodatkowo niezbędne będzie (dla darowizn od roku 2007) zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego o tym, że podatek od spadków i darowizn został uregulowany lub że nie był należny,

  • gdy nabycie nastąpiło w drodze spadku – akt notarialny, poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku. W tym przypadku niezbędne będzie wskazane wyżej zaświadczenie z właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

3. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach czynszowych. Wydawane jest ono przez Spółdzielnię lub Administratora/Wspólnotę Mieszkaniową.

4. Zaświadczenie potwierdzające, że w sprzedawanym lokalu/mieszkaniu nikt nie jest zameldowany. Najistotniejsze tu jest aby było to zaświadczenie informujące o tym, że nikt nie jest zameldowany, nie zaś zaświadczenie informujące o osobach wymeldowanych.

Dokumenty dodatkowo wymagane:

1. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach z tytułu podatku od nieruchomości i opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

2. W przypadku gdy sprzedający prowadzi działalność gospodarczą, część kupujących wymaga zaświadczenia o braku zaległości, wydanym przez Urząd Skarbowy i takiego samego zaświadczenia wydanego przez ZUS.

3. Świadectwo charakterystyki energetycznej. Jest to dokument, który sprzedający mieszkanie może posiadać.

4. Oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.

Categories: Uncategorized