• Zarządca nieruchomości z wieloletnim doświadczeniem,

 • Posiada licencję zarządcy nieruchomości wydaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami

 • W trakcie kariery zawodowej pracował również jako główny księgowy,

 • Zarządzał budynkami o łącznej powierzchni około 89 500 m2,

 • Dla zarządzanych przez siebie wspólnot mieszkaniowych:

  • przeprowadzał remonty budynków,

  • przeprowadzał remonty budynków zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków),

  • przeprowadzał termomodernizacje budynków,

  • prowadził budowy własnych kotłowni gazowych i odłączenia budynków wspólnot od zewnętrznych sieci ciepłowniczych,

  • prowadził windykacje od dłużników wspólnot z nieruchomości dłużnika,

  • przeprowadzał eksmisje osób zakłócających porządek domowy.

 • W chwili obecne Firma A2M Nieruchomości zarządza 27 budynkami
  z terenu Myszkowa, Poręby i Mysłowic,

 • Firma świadczy również usługi sprzątające dla zarządzanych przez siebie wspólnot mieszkaniowych.