• Główny Księgowy w wieloletnim doświadczeniem

    • Trener biznesu – prowadziła wiele szkoleń dla kadry menadżerskiej wysokiego szczebla

    • Wieloletni pracownik MAKRO Cash and Carry Polska S.A.:

      • pracowała na stanowisku Kierownika Działu Księgowości

      • pracowała na stanowisku Kierownika Działu Administracji