• Posiada licencję zarządcy nieruchomości wydaną przez Ministra Infrastruktury oraz licencję wydaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami

  • Zarządca wspólnot mieszkaniowych z wieloletnim stażem

  • Zarządzała ponad 300 wspólnotami mieszkaniowymi

  • Przez 3 lata była menadżerem dworca kolejowego w Katowicach

  • Przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Oddziału Eksploatacji budynków Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach